วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม:     ทำไมคุณภาพปกที่ผลิตบางโรงงานไม่สวย ย้วย

ตอบ:     โดยทั่วไปโรงงานที่ผลิตจะทอปกสีและเลาะส่งลูกค้าทันที แต่ที่บริษัทฯ จะมีการทำฟินิชชิ่งด้วย

                 เครื่องอบไอน้ำ และเครื่องอัดรีดอย่างดีก่อนส่งถึงมือลูกค้าทำให้คุณภาพดีกว่า

ถาม :    ทำไมปกมีร่องเข็ม

ตอบ :     เพราะโรงงานส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องจักรทุกๆวัน อีก

      ปัญหาที่พบคืออายุงานของเครื่องจักรเก่าเกินไป แต่ทางบริษัทฯมีแผนกซ่อมบำรุงและตรวจสอบ

      คุณภาพระหว่างและหลังการทอ

ถาม :      ทำไมปกบางแห่งราคาถูก

ตอบ :        เพราะลดต้นทุน ทอแบบบางจึงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ

ถาม :      ทำอย่างไรเมื่อต้องการตัวอย่างปกเสื้อด่วน

ตอบ :     ทางบริษัทฯรับทำตัวอย่างให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเลือกสีจากแคตตาล็อคของบริษัทฯ แล้ว

                  ส่งแบบและรายละเอียดของปกผ่านเครื่องโทรสารหรืออีเมล์

ถาม     ทำไมใช้ปกดิบย้อมพ่วงผ้าแล้วมีปัญหาเรื่องขนาดและสี

ตอบ      เพราะโรงย้อมไม่สามารถควบคุมขนาดและสีของปกได้ บริษัทฯแนะนำให้ใช้สีปกจากแคตตาล็อค

                  แล้วจึงให้ย้อมผ้าให้เหมือนสีของปก จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อคสินค้า

ถาม :     ทำไมด้ายเย็บจึงมีราคาต่างกัน

ตอบ :     ในปัจจุบันตลาดด้ายเย็บมีการแข่งขันสูง จึงมีการลดขนาดความยาวของด้ายเย็บจาก 5,000 เมตร

                  เหลือ 4,000 เมตรและ 3,500 เมตรในบางแบรนด์ แต่บริษัทฯจำหน่ายด้ายขนาด 5,000 เมตร ใน

                  ราคาเท่ากับ 4,000 เมตรและ 3,500 เมตรของแบรนด์อื่นในตลาด